633497937 apaeef@gmail.com

La Xarxa de Pagesos Ecològics de les Balears ha participat en la definició de les necessitats i l’ordre de priorització d’aquestes, en el marc del procés participatiu organitzat per la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de cara a dissenyar la PAC 2021-2027.

Després de l’aturada per mor de la Covid-19, la conselleria ha reactivat el procés de participació per definir les necessitats del Pla Estratègic nacional de la PAC fa unes setmanes. En el procés hi ha participat les associacions de producció agrària ecològica APAEMA, APAEM i APAEEF, integrants de la Xarxa de Pagesos Ecològics de Balears, així com el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE). Aquest dijous, les entitats en qüestió han presentat la llista de necessitats, ordenades per prioritat, a les que hauria de donar solució la nova Política Agrària Comunitària (PAC) en el nou període de desplegament d’aquesta política europea.

La llista de necessitats estan diferenciades en quatre blocs. En el bloc econòmic, la Xarxa demana prioritzar la millorar de la renda agrària per acostar-la a altres sectors econòmics, en especial per a aquelles explotacions que apostin per la sostenibilitat social i ambiental, les quals necessiten més suport perquè la seva feina no està reconeguda en el preu dels seus productes. Compensar les externalitats positives que genera aquest tipus d’agricultura i ramaderia, en definitiva, pels beneficis públics que genera, i desincentivar altres models agroalimentaris contaminants. Cal donar solució al diferencial de costos que pateixen els pagesos de les illes a l’hora de dissenyar la nova PAC i que l’aposta per l’increment en producció no vagi en detriment del compliment de la normativa ambiental i de benestar animal. S’ha de potenciar la cooperació i les cadenes curtes de comercialització, que empoderen als productors, i incrementar la capacitat d’autoabastiment dels territoris, per afrontar aquesta i futures crisis, com proposa el document estratègic de la Comissió Europea “From Farm to Fork”.

En el bloc ambiental, s’hauria de prioritzar la lluita contra en canvi climàtic a través de la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Això passa per l’aposta ferma de PAC per un canvi cap a una activitat agrària productiva i reproductiva (que mantengui i millori l’agroecosistema), és a dir, cap a l’expansió definitiva de la producció agrària ecològica. Està demostrat que és l’agricultura més capacitada per fixar CO2 al sòl i la ramaderia ecològica permet accelerar-ne el cicle. Justament per això la Xarxa reclama mesures per fixar la ramaderia extensiva en el territori, en greu retrocés. Menció especial per a la necessitat de fomentar l’apicultura i la sembra de cobertes vegetals.

Facilitar l’accés a la terra, el relleu generacional i millorar la incorporació de joves i dones al món rural, també ha de ser una prioritat a la nova PAC, creim. S’ha de tenir en compte el retorn a foravila de persones amb edats compreses entre els 42 i els 65 anys, que volen incorporar-se o reincorporar-se a l’activitat agrària. S’ha de prendre mesures per conservar el patrimoni cultural i treballar per al foment de maquinària i infraestructures compartides o d’ús col·lectiu. Aquests són els trets distintius de la llista de necessitats dins de l’anomenat bloc rural.

El canvi del model productiu no serà suficient si es pretén fer front als nous reptes del segle XXI, de manera que serà imprescindible un canvi en el model de consum. Per això cal que la nova PAC promogui un millor coneixement del sector agrari i dels seus productes per part del consumidor, per poder fer un consum més responsable basat cada vegada més en aliments ecològics i de proximitat.

Porreres 30 de juliol de 2020
Més informació:
apaema@gmail.com o 660410186 (Nofre)
apaemenorca@gmail.com o 699721374 (Guillem)
apaeef@gmail.com o 627464677 (Maribel)